/DATA PODPISANIA UMOWY Z WYKONAWCĄ ROBÓT

9/1 - 4/2019 z dnia 07.02.2020

/WARTOŚĆ CAŁKOWITA KONTRAKTU

478 301 049,24 zł

/DATA ZAKOŃCZENIA

Sierpień 2023 r.

Aktualności

/NAZWA KONTRAKTU

,,Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, Odc. 2 w. Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem).

Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek,

odc. 2 węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)

Data podpisania Umowy o Dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 28.10.2022r.

Numer Projektu: POIS.03.01.00-00-0067/21

Umowa z Wykonawcą Robót: nr 9/I-4/2019 z dnia 07.02.2020

Wartość Kontraktu: 478 301 049,24 zł brutto

Termin realizacji: planowany termin zakończenia robót to sierpień 2023r.   

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku od km 18+400 do km 37+680. Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej łączącej środkowe wybrzeże Bałtyku z aglomeracją górnośląską oraz zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: koszalińskim, białogardzkim, na terenie gmin Świeszyno, Bobolice, Manowo.

gddkia footer
/ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53
00 – 874 Warszawa

aecom dim kontakt
/INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska Sp. z o. o.

Domaniewska 34a
02-672 Warszawa

/PARTNER
DIM Pracownia Dróg i Mostów Ryszard Kowalski
 
Sosnowa 6F
71-468 Szczecin
mostostal fotter
/WYKONAWCA

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna

ul Stawki 40
01-040 Warszawa