DATA PODPISANIA UMOWY
O DOFINANSOWANIE

28/10/2022 r.

/ WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU

1 736 691 684,14 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
Z UNII EUROPEJSKIEJ 

856 417 714,96 zł


/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0067/21

/ NAZWA KONTRAKTU

Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, 

odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice.

Odcinek 2. węzeł Zagrze Pomorskie (bez węzła) 

– węzeł Koszalin Poludnie (z węzłem).


Opis kontraktu:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku od km 18+400 do km 37+680, stanowiącej fragment drogi ekspresowej łączącej środkowe wybrzeże Bałtyku z aglomeracją górnośląską. Odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiatach: koszalińskim, białogardzkim, na terenie gmin Świeszyno, Bobolice, Manowo. Na trasie zlokalizowane będą obustronne Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) w km 33+000. W celu zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa dla uczestników ruchu zaprojektowano i wybudowano przejazdy poprzeczne pozwalające na dojazd do przyległych miejscowości znajdujących się w obrębie drogi ekspresowej.

gddkia bot logo
/ ZAMAWIAJĄCY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad

aecom bot logo
/ INŻYNIER KONTRAKTU

AECOM Polska
Sp. z o. o.

dim bot logo
/ Partner
DIM Pracownia Dróg
i Mostów Ryszard Kowalski
mostostal bot logo
/ WYKONAWCA

Mostostal Warszawa
Spółka Akcyjna