Prace projektowe:

 1. Kontynuacja prac nad STWiORB po uwagach Inżyniera.
 2. Założenia do zatwierdzenia przez Inżyniera kolejnych części specyfikacji.
 3. Przystąpienia do czynności formalno-prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości po uzyskaniu decyzji ZRID ( opisy stanu nieruchomości, stabilizacja punktów granicznych).
 4. Prace nad Raportem Środowiskowym.
 5. Prace nad projektami budowlanymi branży drogowej, mostowej oraz pozostałymi.
 6. Prace nad projektem stałej organizacji ruchu.

Roboty budowlane:

 1. Rozpoznanie saperskie terenu budowy.
 2. Wyznaczenia trasy i punków wysokościowych.
 3. Wycinka zieleni, karczowanie i oczyszanie terenu.
 4. Prace archeologiczne.
 5. Odhumusowanie terenu pod trasę główną: km 27+500÷29+500, 32+500÷33+100, 33+300÷33+600, drogi dojazdowe DJ3, DJ5, DJ9, DJ11, DJ15, DJ16, oraz DK11 km 0+500÷0+750, baypassy przy DG 128009Z, DP 3501Z i teren pod WMB.
 6. Rozbiórka nawierzchni DP w obrębuie wiaduktu WD-33.3.
 7. Wykop pod zbiornik ZB3.
 8. Przygotowanie podłoża pod nasyp trasy głównej km 28+850÷29+200, DJ11 2+850÷3+050, DJ12 1+600÷1+800.
 9. Nasypy WA MOP, DJ15.
 10. Przebudowa kolidującego gazociągu.
 11. Przebudowa kolizji energetycznej SN04.
 12. Przygotowanie do usuniecia kolizji kanalziacji sanitarnej tłocznej.
 13. Przygotowanie fundamentów pod WMB.
 14. Przygotowanie placu pod wytwórnię betonu na węźle Koszalin Kłanino.