Kontakt

Zamawiający: 

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez 
Oddział GDDKiA w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin
tel.: 91 432 53 00
fax: 91 484 39 97

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Zarządzanie i Nadzór

Konsorcjum:

Lider:

AECOM Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 34a
02-672 Warszawa
tel.: +48 22 427 37 00
fax: +48 22 427 37 01

e-mail: warsaw@aecom.com

Partner:

DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski

Ul. Sosnowa 6F

71-468 Szczecin

Tel. +48 91 450 07 45

e-mail: biuro@dim.szczecin.pl

Biuro konsultanta:
AECOM Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 70, 75-137 Koszalin

e-mail: s11.odc2@aecom.com

Wykonawca:

Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna,

Ul. Konduktorska 12A, 02-673 Warszawa