We wrześniu zorganizowano 3 Narady koordynacyjno – techniczne: Narada nr 34, która odbyła się w dniu 13.09.2022r., Narada nr 35 przeprowadzona w dniu 20.09.2022r. oraz Narada nr 36, która została przeprowadzona w dniu 27.09.2022.

Podczas cotygodniowych spotkań zostały poruszone tematy związane z bieżącymi pracami prowadzonymi przy realizacji zadania, aktualny postęp robót, a także wstępne plany prac na przyszłe tygodnie.

Po każdej naradzie Strony Kontraktu otrzymały protokoły dokumentujące przebieg spotkań.