Zaprojektowanie i budowa drogi S11

Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice.

Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)

Pełny ekran